Bezoek aan Cape Maclear in juli 2017

Evenals vorige jaren bezochten Lieke en Hetty in juli de school in het dorp Cape Maclear. We waren natuurlijk nieuwsgierig naar de staat van allerlei voorzieningen die we in de jaren hiervoor hadden gefinancierd.

We maakten eerst kennis met het  nieuwe schoolhoofd, Lucy. Ze is enkele maanden geleden aangesteld als opvolgster van mevrouw Chipojola. Voor onze stichting is dat altijd een beetje lastig omdat een nieuw schoolhoofd niet goed op de hoogte is van de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd om de school te ondersteunen.

Maar het eerste kennismakingsgesprek gaf ons meteen de gelegenheid om onszelf opnieuw voor te stellen en in het kort de betrokkenheid bij de school te schetsen.

We hadden een open gesprek, waarbij meteen al wel een aantal wensen ter sprake kwam. Zo was de staat van het dak van het gebouwtje waarin zij haar kantoor heeft en waar de voorraad schoolmaterialen wordt bewaard, ronduit slecht en misschien wel gevaarlijk. Wens nummer 1 is dus een nieuw dak.

Ook de buitenkeuken waar dagelijks door een groep vrouwen demaispap wordt gekookt voor de leerlingen, moet worden opgeknapt.

Vooral de indeling moet worden verbeterd, omdat er nu wel eens ongelukken gebeuren als de leerlingen langs de leerlingen met hun bordje langs de vuren moeten lopen. Ook komt het in de regentijd nog wel eens voor dat de houtvuren uitgaan als de regen naar binnenslaat. Dan is er dus helemaal geen pap.

We hebben de wensen aangehoord en afgesproken dat we zullen bekijken wat onze stichting mogelijkerwijs kan financieren.

Tenslotte brachten we nog een bezoekje aan de nieuwe w.c.’s met wasgelegenheid die door de stichting vorig jaar zijn gebouwd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze er ongebruikt uitzagen! Het schoolhoofd wist er eigenlijk geen raad mee en ze gaf aan dat de meisjes deze w.c.’s niet durven te gebruiken omdat ze verlegen zijn. We hebben geprobeerd uit te leggen dat hier een taak ligt voor het onderwijzend personeel, die in de voorlichting aan de leerlingen zou kunnen uitleggen dat menstrueren niets is om je voor te schamen. We hopen nu dat onze raad wordt opgevolgd en dat er in de lessen aandacht aan wordt besteed.20170719_093331 20170719_093335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *