Blije kinderen in Cape Maclear


image
Het is gelukt! Er is water bij de school. We kregen dit fantastische nieuws uit Malawi enkele dagen geleden. Na een lange tijd van onderzoek en voorbereidingen is het zover gekomen. Er zijn twee boorgaten gemaakt waarop twee sterke handpompen zijn geinstalleerd. Eromheen is een soort goot aangelegd, zodat het water netjes wegloopt.

image

Het oorspronkelijke plan om touwpompen neer te zetten moest worden herzien, omdat de belasting van de pompen te groot zou zijn. Ze zouden gemakkelijk kapot kunnen gaan. Daarom is er gekozen voor een soort pomp, die in Afrka veel gebruikt wordt. Misschien wel wat duurder maar ook duurzamer, en dat telt ook.

image

In de heetste tijd van het jaar, nu dus, kunnen de kinderen en ook de onderwijzers, af en toe een slokje water nemen. Bovendien kunnen de vrouwen die elke dag maispap koken voor ontbijt het water nu dichtbij de keuken tappen.

We willen graag iedereen bedanken, die eraan heeft bijgedragen dat we dit doel hebben kunnen realiseren.

In het nieuwe jaar wordt het project voortgezet. Dan worden de w.c.’s aangepakt. Ook dit is hoognodig. We zullen u daarover op de hoogte houden via deze website.

We wensen u, onze donateurs en belangstellenden, fijne feestdagen en een goed uiteinde van 2014!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *