Corona en Malawi

Nu we al enige weken in een lock down situatie zitten en we mogelijk nog enkele weken te maken hebben met de maatregelen die verspreiding van COVID-19 moeten tegengaan, druppelen de berichten uit Malawi binnen.

Op dit moment zijn er 24 bevestigde gevallen van Corona besmetting geconstateerd in Malawi. De regering heeft besloten om, net als de omliggende landen al doen, het land af te sluiten en een omstreden volledige lockdown af te kondigen. Een maatregel waarover de meningen nogal uiteenlopen, want in een land waar mensen van dag tot dag leven zonder spaargeld te hebben, waar geen werk geen eten betekent, waar de gezondheidszorg helemaal niet is ingericht op patienten die intensive care nodig hebben, is er angst. Geen geld, geen eten, honger, slechte gezondheid, lage weerstand etc. Je kunt je wel voorstellen hoe dit gaat.

De cijfers die totnutoe bekend zijn geworden zijn maar een tipje van de Coronaberg. Er wordt nauwelijks getest en de verwachting is dat er heel veel doden zullen vallen.

Hoe is de situatie in Cape Maclear? De scholen zijn gesloten, de lodges zijn gesloten, de lokale markt mag alleen van 9 tot 12 open. In het dorp staan emmers met water en zeep om extra je handen te kunnen wassen.

Voor onze man, Kingston, betekent het dat alle 6 kinderen thuis zijn, er is niets te doen. Ze hebben geen tv, geen pc, geen spelletjes, geen thuisonderwijs.

Onze vriendin Jeannette van Os, die al jaren arts is in het lokale ziekenhuisje heeft enkele weken geleden om hulp gevraagd. Het ziekenhuis is er voornamelijk voor AIDS/HIV patienten en moeder/kind zorg. Er zijn geen beschermende materialen voor het personeel, van wie een groot deel terug is naar huis. Er was geen beademingsapparatuur aanwezig. Via Facebook heeft ze een crowdfundingsactie opgezet om geld in te zamelen voor de aanschaf hiervan.
We hebben als Stichting besloten dat we dit zo belangrijk vinden dat wij daar geld voor wilden doneren. We hebben een bedrag  van €1500 overgemaakt. Gelukkig hebben veel mensen uit haar netwerk gedoneerd, dus het benodigde geld is er en de materialen besteld.

Er is een heel positieve ontwikkeling in Cape Maclear: een initiatief dat heet Masks4Malawi, gesponsord door de lodges in het dorp, om stoffen gezichtsmaskers te laten maken door een groep plaatselijke kleermakers. Er zijn al honderden maskers gemaakt. Deze worden gedistribueerd o.a. naar ziekenhuizen in Monkey Bay en Mangochi. Op Instagram en Facebook wordt hierover steeds gepost, o.a. Door Mgoza Lodge, maar ook door The Warm Heart Adventure Lodge.

81A46A33-451A-4676-8445-BFF8FED7B236
een prachtige, hartverwarmende samenwerking!

De situatie in het land is politiek nogal ingewikkeld. Op 2 juli zijn er nieuwe verkiezingen, nadat vorig jaar verkiezingsfraude is geconstateerd. Politieke partijen zullen proberen een slaatje te slaan uit de situatie. Het is niet als in ons land, waar politieke partijen toch met elkaar de schouders zetten onder de strijd tegen het Corona virus. We hopen dat de protesten die er nu al zijn in diverse steden niet uit de hand lopen.

We hebben regelmatig contact met Cape Maclear en hopen goed op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen.

Kleertjes krijgen een goede bestemming !

We reisden af naar Malawi met o.a een koffer vol baby- en peuterkleertjes, die we tijdens een controlemiddag voor moeders en jonge kinderen mochten uitdelen. Dit deden we niet zelf, maar het werd gedaan door Dorothy, een zeer ervaren Malawiaanse verpleegkundige. Tijdens de controle worden de kinderen gecontroleerd op gewicht. Kinderen die niet voldoende of eenzijdige voeding krijgen, blijven achter in hun ontwikkeling. Daarom krijgen de moeders speciale bijvoeding in de vorm van Sibusiso, een soort eiwitrijke pindakaas. Het kindje krijgt dan elke dag een eetlepel van deze pindakaas. Elke 14 dagen wordt er gewogen en gemeten. Soms is het kind al snel,op gewicht, soms niet. Dokter Jeannette, de Nederlandse arts die al jaren het ziekenhuis werkt, vertelde dat het aantal kinderen in dit bijvoedingsprogramma het laatste half jaar was gestegen van 132 naar 155 kinderen. Helaas!

734EC39C-017C-4D81-85E1-4D2C498D760DFEB822F4-0844-4952-92E9-C5892141E43B

 

Ons tweede bezoek aan de school

In de 2e week van ons verblijf gingen we nog eens bij de school kijken en deden we een rondje langs de keuken, het buitenlokaal, de waterpompen, de latrines. Alles zag er relatief goed uit.
Er is één lokaal waar electriciteit is en waar in de avond wat extra bijlessen gegeven kunnen worden. Daar zat het vol met leerlingen die nog wat ondersteuning kregen voor de toetsen.

Mr. Bwanali troffen we helaas niet aan maar hij had wel op onze komst gerekend en van zijn vervanger kregen wij een brief, die hij voor ons had geschreven, zie hieronder. Een woord van dank voor alles wat de stichting de afgelopen jaren had gedaan voor de school.

Een woord van dank

Een woord van dank

Ook hing er in zijn kantoor een mooie poster met daarop een overzicht van de ondersteuning door de stichting Juf Lieke

Bedankt poster

Bedankt poster

We sloten ons bezoek aan de school tevreden af en blijven in contact met mr. Bwanali via onze projectmanager Kingston Nkhoma.

.

 

 

 

Inspirerend bezoek aan Cape Maclear!

Tussen Sinterklaas en Kerst hebben Lieke en Hetty een bezoek gebracht aan Malawi, Cape Maclear. Het was warm en vochtig én de mensen waren druk op hun akkertje om de mais te planten en om kunstmest aan te brengen. Veel kinderen moeten dan helpen op het veld. Een groot aantal gezinnen is al door de mais voorraad heen en heeft het slecht op dit moment.
Het was tijd voor de tussentijdse examens op school. De gewone lessen waren al opgeschort, maar er werden nog wel bijlessen gegeven.

We hadden van onze projectmanager Kingston al gehoord dat er sinds september weer een nieuw hoofd van de school was aangesteld en het eerste wat we wilden doen was een kennismakingsgesprek hebben om te vertellen over onze stichting.

We hebben de school 2 keer bezocht; eerst voor een gesprek met mr. R. Bwanali en daarna nog een keer om alle faciliteiten nog eens goed te bekijken.

Bij ons 2e bezoekje was mr. Bwanali onverwacht naar een vergadering in Monkey Bay, maar zijn vervanger was er wel. Daarover later meer.

Mr. R. Bwanali, hoofd van de school

Mr. R. Bwanali, hoofd van de school

We troffen een enthousiaste, ervaren man met een visie op hoe de school beter zou kunnen functioneren. Hij was al geïnformeerd over hetgeen onze stichting in het verleden voor de school had gerealiseerd. Zelf had hij duidelijke ideeen over de ontwikkeling van de school. Hij had sinds zijn aanstelling in september al een aantal kleine, maar wel slimme verbeteringen ingevoerd. Zo is het tijdstip waarop de kinderen hun dagelijkse portie pap krijgen, vervroegd naar kwart over 7, vóór aanvang van de lessen. De kinderen hoeven ook niet meer élke dag een stok of hout mee te brengen, dus ze komen nu beter op tijd bij de school, krijgen dan hun pap en dan beginnen de lessen. Het verzamelen van hout gebeurt nu nog 1 x per 2 weken en er wordt dan een voorraad aangelegd bij de keuken.
Als de school gesloten is wegens Kerstvakantie wordt een aantal keren per week nog wel mais uitgedeeld aan de kinderen, wat ze mee naar huis nemen. Op die manier wordt er toch voedsel gedistribueerd, terwijl er op school niet wordt gekookt.

De keuken waar dagelijks voor 2100 kinderen pap wordt gekookt

De keuken waar dagelijks voor 2100 kinderen pap wordt gekookt

Ook heeft hij 2 plekken in het dorp gekozen waar kinderen op zaterdagmiddag onder begeleiding kunnen komen lezen. Top!

Een van zijn zorgen heeft te maken met de veiligheid van de leerlingen. De lokalen staan los van elkaar en het komt nogal eens voor dat brommers, motorfietsen of zelfs auto’s dwars over het terrein rijden.

Het schoolterrein

Het schoolterrein

Er is daarom al begonnen met het maken van een simpele afscheiding, van houten palen met gaas ertegenaan. Zijn wens is dit uit te breiden naar alle lokalen,  zodat de kinderen beter beschermd worden. Maar dat kost geld!
Wij hebben met interesse zijn plannen aangehoord.
Wat de speciale meisjes w.c. betreft, die we een paar jaar geleden hebben aangelegd, wist hij te vertellen dat deze gebruikt wordt. Meisjes kunnen zich bij een onderwijzeres melden en maandverband verkrijgen, waarna ze zich samen met een klasgenootje in de speciale faciliteit kunnen verschonen.

Positieve geluiden dus!

Lees verder in her volgende stuk!

 

Nieuwtjes uit Cape Maclear

Afgelopen maanden is het erg onrustig geweest in Malawi. Er waren opstandjes en onlusten naar aanleiding van de verkiezingen in mei. Veel mensen waren het niet eens met de herverkiezing van de zittende president en eisten aftreden van het hoofd van de kiescommissie, omdat deze van fraude werd verdacht. In het altijd zo rustige, vredige land braken er relletjes uit en werd er geplunderd.

Onze project manager heeft dit aan den lijve ondervonden toen hij voor ons naar Blantyre reisde om de jaarlijkse levering van schoolmaterialen te begeleiden. Tijdens een gewelddadige overval moest hij al geld  en goederen achterlaten en proberen het vege lijf te redden. Gevolg, laptop en geld weg. Bijzonder jammer. Maar gelukkig is hij niet gewond geraakt.

De stof die hij zou kopen voor de schooluniformen heeft hij pas later kunnen aanschaffen, toen we weer geld hadden overgemaakt. Vandaar dat met enige vertraging de uniformen door de kleermaker zijn geleverd. Maar toch,…..85 kinderen hebben alsnog een uniform gekregen en daar is iedereen blij mee.

30746F79-C00D-42D7-AFF1-1FF6E5CF1555C3CD5206-C7AC-48A6-955A-7B1AF6E406ED

Hulp uit onverwachte hoek!

Nog niet zo lang geleden trok er een enorme cycloon over Mozambique en Malawi. Vooral in Mozambique werd veel schade aangericht. In “ons” dorp Cape Maclear in Malawi was er gelukkig niet veel van te merken, behalve dan dat er een zware storm over trok.

Bij de school bleef de schade beperkt tot het dak van een van de lokalen. De spanten braken af en de golfplaten vlogen door de lucht. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken, maar toevallig betrof het hier wel het lokaal waar electriciteit is en dat gebruikt wordt voor extra lessen in de avonduren. Deze lessen worden gegeven aan oudere leerlingen die hun schoolexamens moeten doen en die nog wat ondersteuning nodig hebben.

In de meivakantie was Juf Lieke in Cape Maclear en zij trof een Nederlands echtpaar dat voor de stichting Edukans vrijwilligerswerk kwam verrichten. Zij bezochten Cape Maclear en waren onder de indruk van de situatie bij de school.
Lieke leidde hen rond en er volgde een gesprek met ms Lucy, het hoofd van de school, en mr. Kingston Nkhoma, onze projectmanager. De overheid schitterde weer eens door afwezigheid en ms Lucy zat met haar handen in het haar, nu het lokaal zo was beschadigd.
De Nederlandse bezoekers waren als een reddende engel; ze boden aan voor de reparatie van het dak te betalen. Wat een fantastisch gul gebaar!
Nu, enkele weken later, is de reparatie al gerealiseerd en kunnen de avondlessen worden hervat

De jaarrekening over 2018 is klaar!

Het is weer gelukt om de cijfers over 2018 op een rijtje te krijgen. Geen grote klus, maar toch, je moet er altijd even voor gaan zitten.

Heeft u zin om er naar te kijken?

Jaarrekening jLnM 2018

Er is in 2018 nog wat geld aan donaties binnengekomen dat bestemd was voor het opknappen van de schoolkeuken. Dit was al eind 2017 gerealiseerd, maar het druppelde nog wat na. Onze stichting heeft verder maar heel weinig donateurs en er komt dus jaarlijks niet veel geld binnen. De reserves beginnen te slinken, zoals u ziet. Maar er staat toch nog een bedrag van ruim 20.000 euro op onze bankrekening. We hebben besloten om voorlopig geen projecten meer op te starten, consolideren wat we hebben gedaan en alleen wat klein onderhoud betalen. Het geld dat we nu nog hebben willen we verspreid over de komende jaren besteden aan les- en schrijfmaterialen en aan het salaris van onze onmisbare project manager, mr. Kingston Nkhoma. Dat betekent niet dat er geen wensen meer zijn. We blijven in overleg met de school.

IMG_20160727_113452551

Regulier onderhoud aan pompen en vloeren.

De waterpompen die we enkele jaren geleden hebben laten aanleggen worden intensief gebruikt. Fantastisch! Maar ze moeten af en toe wel voorzien worden van nieuwe onderdelen. Daarom zal er ook dit jaar weer een monteur worden ingehuurd om de pompen een servicebeurt te geven. De vloeren van de 2 buitenlokalen zijn nogal sleets, er vallen gaten in het cement.  We willen deze vloeren graag een opknapbeurt geven. De plaatselijke aannemer zal,worden gevraagd wat een en ander gaat kosten. Het zal mooi zijn als dit voor het regenseizoen kan worden gedaan.

IMG_20160729_114427271s

De speciale meisjestoiletten

De meisjestoiletten die we hebben laten bouwen voor meisjes die ongesteld zijn blijken toch niet of nauwelijks gebruikt te worden. Het is moeilijk vast te stellen hoe dat komt. Is het voorlichting die ontbreekt? Is het een technisch ding?

Volgens mecrouw Lucy is de watervoorziening niet goed geregeld. Meisjes die deze “changing rooms” willen gebruiken moeten eerst een emmertje water halen bij de grote pomp. En na gebruik moeten ze het emmertje daar ook weer omspoelen. Kennelijk is dat nog steeds een hindernis, want iedereen kan zien dat je naar die speciale toiletten gaat. Mevrouw Lucy, het hoofd van de school stelt voor dat we 2 grote tonnen met kraantje aanschaffen die in de “changing rooms” worden geplaatst. Deze zouden dan dagelijks kunnen worden gevuld met water voor gebruik binnen de muren van de toiletten. Verder lijkt het een goed idee om alle meisjes boven 12 jaar gebruik te laten maken van deze toiletten.

We denken erover na en besluiten alsvolgt:

– er moet echt betere voorlichting komen in de klassen en we adviseren dat meisjes van 12 en ouder deze changing rooms gaan gebruiken

– we zullen de 2 grote vaten en wat emmers aanschaffen

– we zullen hierna geen geld meer besteden aan dit project.

HIeronder een foto van de vaten en emmertjes, die intussen zijn aangeschaft

F00072BB-CB33-4D12-9202-5CFDB1468057