Een nieuwe schoolkeuken??

Onze stichting heeft als doel de lagere school van Cape Maclear langdurig te ondersteunen. Deze school wordt bezocht door zo’n 2500 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Met behulp van Mr. Kingston Nkhoma, die onze belangen behartigt bij de school en als project manager functioneert is er in samenspraak met het schoolhoofd in de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Er zijn 2 grote Afridev-pompen geïnstalleerd bij de school; er is een buitenlokaal gemaakt, er zijn 2 klaslokalen bijgebouwd. We leveren nu ook al 5 jaar de schriften en de kinderen van de allerarmste gezinnen voorzien we van uniformen zodat zij geen onderwijs hoeven te missen

Voor uitvoering van onze projecten hebben wij in Nederland donateurs gevonden. Het geld dat we mochten ontvangen wordt direct besteed in het dorp. Zo ondersteunen we impliciet ook de lokale timmerman, de metselaar, de schilder en ook de schriftenfabrikant.

Bij het laatste bezoek afgelopen juli bezochten wij natuurlijk de school en spraken we met het schoolhoofd. Ze legde ons het probleem voor van de keuken, een klein gebouwtje op het schoolterrein, waar elke morgen door een groep vrouwen pap wordt gekookt op houtgestookte installaties, voor alle leerlingen. Voor het stoken van de vuren moeten de kinderen zelf een stukje hout of een tak meebrengen

Tijdens de pauze mogen alle kinderen met een bordje of beker langskomen om een portie pap te krijgen. Voor de meeste kinderen is dit hun ontbijt, want thuis is er veelal niets.

ms. Lucy, hoofd van de school laat zien dat de keuken in slechte staat is. Het dak is lek en de muren zijn afgebrokkeld

ms. Lucy, hoofd van de school laat zien dat de keuken in slechte staat is. Het dak is lek en de muren zijn afgebrokkeld

De keuken is in vervallen staat. Het dak is lek en de muren zijn afgebrokkeld. In de regentijd gebeurt het regelmatig dat de regen naar binnenslaat en de vuren doven.  Geen vuur, geen pap! Heel jammer voor de kinderen die dan die ochtend geen maaltijd krijgen!

Aan de stichting is nu het verzoek gedaan of wij een nieuwe schoolkeuken zouden kunnen laten bouwen en dan het liefst voordat de regentijd begint!

Een nieuwe keuken zou ook een betere layout moeten krijgen omdat de situatie met de houtvuren vaak onveilig is. De kinderen moeten nu nog vlak langs de hete pannen lopen om hun portie pap op te halen. Een nieuwe keuken zou een betere logistieke indeling moeten krijgen, die veiliger is voor iedereen.

De lokale timmerman heeft laten weten dat het bouwen van een nieuwe keuken zomaar 3500 euro gaat kosten.

We zoeken donateurs, die willen bijdragen aan de realisatie van een nieuwe schoolkeuken! Wie doet er mee??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *