Het gaat nu echt beginnen

Het bestuur heeft vanmiddag vergaderd en we hebben Lieke een uur aan de telefoon gehad als deelnemer vanuit Malawi.

En ja hoor het is zover, de eerste projecten zijn lokaal door Lieke met de mensen daar besproken en er is besloten om een start te gaan maken. Schoolbankjes en een buitenlokaal komen als eerste aan de beurt.

We doen de dingen stapje voor stapje want we willen zeker zijn dat alles goed loopt. De schoolbanken hebben de hoogste prioriteit en er zijn afspraken gemaakt met lokale timmerlieden en ook is afgesproken dat de bankjes op het terrein van de school gemaakt gaan worden. Om zeker te zijn dat de bankjes ook kwalitatief goed zijn gaat er nu een eerste set gemaakt worden zodat alles goed bekeken kan worden. Het zal een stevige tafel van ca. 1,5 x 1,5 meter worden met daaromheen 4 zitbankjes zodat er ruimte is voor de kinderen om in groepjes van 12 aan een tafel te werken.

Omdat de regentijd gaat komen is er gekozen voor een oplossing waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De school heeft behoefte aan een buitenlokaal en de timmerlieden moeten droog kunnen werken aan de bankjes dus we gaan een duurzaam lokaal laten bouwen dat in eerste instantie tijdens de regentijd gebruikt gaat worden als werkplaats voor de timmerlieden die de bankjes gaan maken. Het lokaal zal ca. 8 x 10 meter worden en gaat opgebouwd worden met 6 stenen pilaren en een dak van metalsheets zodat het langere tijd mee kan. Rondom zal er een laag stenen muurtje komen om het geheel af te schermen. Hiervoor zijn deze week 5000 stenen en cement aangeschaft en over een week als de school vakantie heeft gaat de bouw beginnen.

Lieke zal foto’s gaan maken die we dan snel hier op de web-site zullen plaatsen.

Verdere plannen om de leeromstandigheden te verbeteren zijn in de maak en zodra we meer details hebben gekregen van Lieke laten we het hier weten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *