Nieuw toiletgebouw voor meisjes

Onze plannen om een speciaal toiletgebouwtje te laten neerzetten voor meisjes die zich willen verschonen tijdens hun menstruatieperiode zijn opeens heel concreet geworden. Het hoofd van de school heeft uitgesproken dat een dergelijke voorziening heel wenselijk is en op het terrein is nog ruimte voor zo’n gebouwtje. Het zal bestaan uit twee toiletten en daar tussen in een soort wasbak. Omdat er geen waterleiding is zullen er dagelijks twee grote emmers water worden neergezet. Het vuile water zal via een speciale afvoer in de grond verdwijnen.

We denken dat meisjes die nu vaak thuisblijven omdat ze geen veilig plek hebben om zich te verschonen, nu wel naar school kunnen komen en zodoende geen onderwijs hoeven te missen.

Op dit moment wordt er met een lokale metselaar bekeken welke materialen er nodig zijn en wat het geheel gaat kosten. In overleg met de school wordt bepaald waar het gebouwtje komt te staan. We hopen voor het begin van het schooljaar de toiletten in gebruik te kunnen nemen.

De schatting van de kosten ligt rond de 2000 euro. Onze stichting wil proberen hiervoor een speciale aanvraag voor sponsoring te doen. Wordt vervolgd!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *