Nieuws uit Cape Maclear!

Het was een jaar geleden dat Lieke en Hetty in Cape Maclear op bezoek waren en dus was het hoog tijd om daar met eigen ogen weer eens te bekijken hoe de school er bij staat. De grote vakantie was al begonnen en de uitslagen van laatste toetsen voor de Standard 8 leerlingen waren al binnen. Het was dus rustig op het schoolterrein. Maar in één van de lokalen werd er een speciale training gegeven aan leerlingen die volgend jaar hun eindtoets willen doen. Diverse onderwijzers bieden in de vakantieperiode extra ondersteuning aan.

IMG_20160727_112437040

Tijdens ons bezoek aan de school werd Liekes komst meteen opgemerkt en veel leerlingen riepen haar. Het was ontzettend leuk om het enthousiasme te zien, waarmee ze werd begroet. Veel kinderen hebben bij haar in de klas gezeten. De les werd meteen onderbroken en het was tijd voor een spelletje “boter,kaas en eieren” op het schoolbord.

Diverse kinderen kwamen naar voren om het tegen elkaar op te nemen!

IMG_20160727_113452551

We hielden het bezoekje kort want de les moest doorgaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *