Nieuwsbrief 1

Beste vrienden van Lieke,

Wij zijn bijzonder verheugd, dat een groot aantal mensen zich heeft aangemeld als vriend van “Juf Lieke naar Malawi”. U bent allemaal begaan met het voornemen van Lieke om een jaar lang les te gaan geven in Cape Maclear. Dat is heel bijzonder, en toen zij dit voornemen een jaar geleden kenbaar maakte zeiden wij, vrienden van Lieke, ‘dan moet je proberen wat geld mee te nemen naar Malawi om de omstandigheden van het les geven daar iets te kunnen verbeteren’.

Wij hebben daarom voor haar de stichting ‘Juf Lieke naar Malawi” opgericht om de nodige gelden hiervoor bijeen te krijgen. U heeft dit allemaal waarschijnlijk gelezen op deze website. U heeft gelezen over de belangrijkste doelen zoals het laten maken van schoolbankjes, schooluniformen, papier, potloden, schoolkrijt enz. Wij vragen u nu om als vriend van Lieke een donatie te verrichten om haar te helpen haar doelen te verwezenlijken. Enkelen van u hebben dat inmiddels al gedaan en dat stellen we zeer op prijs.

U kunt op een aantal manieren iets doneren. U kunt  eenmalig een  bedrag storten,  u kunt ook maandelijks een bedragje laten storten om de continuïteit  van het project te bevorderen, u kunt elk jaar iets geven, u maakt dat helemaal zelf uit. Wij hopen op uw gulle giften om Lieke niet met lege handen aan te laten komen in Malawi. U kunt via deze site alles volgen over de ontwikkelingen van ‘Juf Lieke naar Malawi’ en later over Liekes  belevenissen ter plekke.

Naast donaties van een vaste vriendengroep proberen we natuurlijk nog op andere manieren geld in te zamelen: zo wordt er op 25 mei a.s.  een benefietconcert gehouden in De Klepper in Oudewater. Medewerking is toegezegd door de bekende Oudewaterse band Windfall, maar ook door Dennis de Groot (op zoek naar Zorro).  Meer info volgt later. Houd u uw agenda vast vrij voor deze avond?  We zouden het leuk vinden als u er bij bent!

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van stichting Juf Lieke naar Malawi.
Frank Schoonens, Jos Wensing en Hetty Brunt

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *