Naar Blantyre om schoolmaterialen te bestellen

Vast onderdeel van ons bezoek aan Malawi is een trip naar Blantyre, waar we jaarlijks de schriften, pennen, potloden, krijt etc. bestellen bij Andrex Industries.

onderweg naar Blantyre

onderweg naar Blantyre

Blantyre is best ver weg, zo’n 250 km en je kunt dus niet op een dag heen en weer. Met het openbaar vervoer doe je er de hele dag over. Aan het einde van de middag waren we in de stad en gingen we meteen uit op stof voor schooluniformen, die ook dit jaar door onze stichting worden gefinancierd. De volgende ochtend bezochten wij meneer Dada van Andrex en we bestelden bij hem:

13500 schriften met ons logo erop, 4000 balpennen, 400 potloden met gummetje, 200 dozen wit bordkrijt, 70 dozen gekleurd krijt, 50 puntenslijpers, 35 lineaals, 1 rol flipover papier en 48 makeerstiften.
We streven er naar om elk jaar rond de 2000 euro uit te geven. Afhankelijk van de koers van de Malawiaanse kwacha verschillen de aantallen soms.

De materialen zullen begin september door de firma worden geleverd in Cape Maclear. Het transport zal ook dit jaar weer worden begeleid door onze project manager Kingston Nkhoma, die er voor zorgt dat alle materialen in goede orde worden ontvangen door de school.

langs de weg is van alles te koop

langs de weg is van alles te koop

Bezoek aan Cape Maclear in juli 2017

Evenals vorige jaren bezochten Lieke en Hetty in juli de school in het dorp Cape Maclear. We waren natuurlijk nieuwsgierig naar de staat van allerlei voorzieningen die we in de jaren hiervoor hadden gefinancierd.

We maakten eerst kennis met het  nieuwe schoolhoofd, Lucy. Ze is enkele maanden geleden aangesteld als opvolgster van mevrouw Chipojola. Voor onze stichting is dat altijd een beetje lastig omdat een nieuw schoolhoofd niet goed op de hoogte is van de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd om de school te ondersteunen.

Maar het eerste kennismakingsgesprek gaf ons meteen de gelegenheid om onszelf opnieuw voor te stellen en in het kort de betrokkenheid bij de school te schetsen.

We hadden een open gesprek, waarbij meteen al wel een aantal wensen ter sprake kwam. Zo was de staat van het dak van het gebouwtje waarin zij haar kantoor heeft en waar de voorraad schoolmaterialen wordt bewaard, ronduit slecht en misschien wel gevaarlijk. Wens nummer 1 is dus een nieuw dak.

Ook de buitenkeuken waar dagelijks door een groep vrouwen demaispap wordt gekookt voor de leerlingen, moet worden opgeknapt.

Vooral de indeling moet worden verbeterd, omdat er nu wel eens ongelukken gebeuren als de leerlingen langs de leerlingen met hun bordje langs de vuren moeten lopen. Ook komt het in de regentijd nog wel eens voor dat de houtvuren uitgaan als de regen naar binnenslaat. Dan is er dus helemaal geen pap.

We hebben de wensen aangehoord en afgesproken dat we zullen bekijken wat onze stichting mogelijkerwijs kan financieren.

Tenslotte brachten we nog een bezoekje aan de nieuwe w.c.’s met wasgelegenheid die door de stichting vorig jaar zijn gebouwd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze er ongebruikt uitzagen! Het schoolhoofd wist er eigenlijk geen raad mee en ze gaf aan dat de meisjes deze w.c.’s niet durven te gebruiken omdat ze verlegen zijn. We hebben geprobeerd uit te leggen dat hier een taak ligt voor het onderwijzend personeel, die in de voorlichting aan de leerlingen zou kunnen uitleggen dat menstrueren niets is om je voor te schamen. We hopen nu dat onze raad wordt opgevolgd en dat er in de lessen aandacht aan wordt besteed.20170719_093331 20170719_093335

Het is alweer even geleden dat we de website hebben bijgewerkt

Het hele voorjaar hadden we problemen met de communicatie met onze project manager, Kingston Nkhoma. Geheel buiten zijn schuld om, maar de oorzaak lag voornamelijk aan de slechte bereikbaarheid via internet en telefoon. Niettemin is ons plan om de schoolbankjes op te knappen gewoon doorgegaan en tijdens ons recente bezoek aan Cape Maclear hebben wij gezien dat de vernieuwde bankjes goed worden gebruikt. Tijdens ons verblijf in het dorp was het examentijd en zaten enkele schoollokalen vol met leerlingen die toetsen deden. Gelukkig zijn nu meer en betere zitplaatsen wat het maken van toetsen misschien ook wat gemakkelijker maakt.

Op de foto zijn enkele van de bankjes te zien!

20170713_111216

De kosten van dit projectje vielen wel een beetje tegen. Het hout en de bevestigingsmaterialen kunnen niet in het dorp worden gekocht en moeten worden aangevoerd. De factor transport maakt het extra duur. Per bankje betaalden wij bijna 50 euro.

Financieel overzicht 2016!

Met plezier publiceren we hier de Jaarrekening 2016 Juf Lieke naar Malawi

Zoals u kunt zien staan we er goed voor. We hebben nog een flinke reserve en dat  maakt dat we ook voor komend jaar weer plannen kunnen maken om de school in Cape Maclear te ondersteunen. We kunnen ook het salaris betalen aan onze project manager, mr. Kingston Nkhoma, die een belangrijke bijdrage levert aan het slagen van de diverse projecten.

 

Oude schoolbankjes worden opgeknapt!

Een van de eerste projecten die door Juf Lieke naar Malawi werd gestart is het laten maken van nieuw schoolmeubilair. De tafels en bankjes worden elk jaar nagekeken en onderhouden. Maar ergens in de school ligt nog een hele berg frames van oude lessenaars die in de loop van de afgelopen tientallen jaren kapot gegaan zijn. De frames zijn bewaard en zijn eigendom van de overheid. Ze zouden kunnen worden opgeknapt, door ze te voorzien va een nieuwe zitting en tafelblad.

Een hele berg oude frames

Een hele berg oude frames

Met behulp van het geld dat we via de Rabobank veiling hebben gekregen, willen we een aantal van de oude frames een nieuw leven geven.

Dit is besproken met het hoofd van de school en enkele onderwijzers, door onze projectmanager Kingston Nkhoma. Het werk zal worden gedaan door de timmerman, Jeremiah, die al eerder voor ons gewerkt heeft

Prachtige donatie gekregen voor de Stichting!

In sommige bedrijven is het sinds enkele jaren de gewoonte om alle gekregen Kerst-/relatiegeschkenken te veilen en de opbrengst van die veiling te bestemmen voor een goed doel dat door de collega’s mag worden voorgedragen. Daniël van Tuyl was zo aardig onze stichting in te brengen bij haar HR-afdeling en na een lootje trekken kwamen we als gelukkige uit de hoge hoed. De veiling bracht het mooie bedrag van 505 euro op! Geweldig hoor!

Kerst is nog ver weg, we zijn net aan 2017 begonnen, maar het is wel een idee om te onthouden!

Fijne feestdagen!

We wensen alle vrienden van de stichting Juf Lieke naar Malawi en hun familie fijne feestdagen en een goed begin van 2017. We zien elkaar in het volgende jaar en houden u graag op de hoogte via deze website en via onze nieuwsbrief! Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan aan via info@jufliekenaarmalawi.nl

Nieuw toiletgebouw bijna klaar voor gebruik!

We hebben echt leuk nieuws! De plannen om een speciaal toiletgebouwtje voor meisjes neer te zetten konden dankzij een anonieme donatie worden gerealiseerd. Geweldig!

 

image

Om te beginnen moesten er eerst twee grote latrinegaten worden gegraven. Daarna kon de metselaar aan de slag om de muurtjes te bouwen en de wasbakken.

image

 

Het ontwerp is heel eenvoudig en gebaseerd op wat daar ter plekke mogelijk is. Er is geen stromend water en dat betekent dat de meisjes bij de pomp een vat met water vullen dat bij het toilet wordt neergezet.

image

In de wasbakken kan het maandverband worden gespoeld en het vuile water gaat via een speciale afvoer rechtstreeks de grond in!

image

Onze project manager Kingston Nkhoma heeft ons steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en zijn samen met hem trots dat we dit hebben kunnen realiseren.

Dat er nu zo’n speciale toiletvoorziening is voor meisjes die menstrueren zorgt er hopelijk voor dat ze gewoon naar school komen en dat ze niet elke maand een week onderwijs missen!