Schoolmeubilair klaar! zitten we nu stil?

Toen we begonnen met onze Stichting hebben we ons ten doel gesteld de school in Cape Maclear te ondersteunen met schoolmeubilair en lesmateriaal. Nu de schooltafels en banken klaar zijn, gaan we over naar aanschaf van lesmateriaal. In eerste instantie beperken we ons tot de aanschaf van een aantal schriftjes per kind per jaar en schrijfmateriaal. Lieke is hiervoor in contact gekomen met de landelijke leverancier van dit soort materiaal. Zij is hiervoor, samen met Mr. Kingston, naar Blantyre gereisd, om daar te spreken met meneer Asif Dada. Hij is bereid om ons behoorlijk tegemoet te komen en de benodigde materialen voor een gunstige prijs te leveren.

In overleg met het bestuur gaan we bepalen hoeveel materialen we in eerste instantie denken aan te schaffen, waarna er een contractje gesloten kan worden met meneer Dada.

Nu de kasten in de lokalen zijn voorzien van deuren en sluitwerk kunnen ze worden gebruikt voor het bewaren van de schriften en schrijfmaterialen. Hierover worden afspraken gemaakt met de collega-onderwijzers.

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van de voorraadkamer van het hoofd van de school. Hiervoor zal een eenvoudig plankensysteem worden aangebracht, zodat de stapels schriften en toetsen niet meer op de vloer hoeven te liggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *