Stichting

De stichting Juf Lieke naar Malawi wil duurzame ondersteuning bieden aan een basisschool in het dorp Cape Maclear in Malawi. Dit dorp ligt aan de zuidkant van het Meer van Malawi en er wonen ongeveer 10.000 mensen, die hoofdzakelijk leven van de visvangst

In het dorp is één openbare lagere school, waar meer dan 2000 kinderen onderwijs krijgen. Alleen díe kinderen die een uniform hebben kunnen naar school gaan. De lokalen met elk zo’n 160 kinderen zitten overvol. Niet elke klas beschikt over schoolbanken en dus zitten de meeste kinderen op de grond.

In het beleidsplan staat dat de stichting erop is gericht de omstandigheden waaronder kinderen les krijgen te verbeteren. We doen dit vanuit de verwachting dat kinderen die beter onderwijs krijgen een grotere kans hebben om later beter voor zich zelf en hun familie te kunnen zorgen. Ons projectbeleid is vraaggestuurd naar aanleiding van de behoefte van de school. Een aanvraag voor ondersteuning voor een bepaalde voorziening kan door onze stichting gehonoreerd worden als we er medefinanciering voor gevonden hebben bij een derde partij.

Een terugkerende vraag is die voor het financieren van aanschaf van lesmaterialen.  We hebben ons voorgenomen om jaarlijks voor een periode van 5 – 10 jaar schriften, potloden, pennen en schoolkrijt aan te schaffen en kinderen van uniformen te voorzien indien hun ouders dat niet zelf kunnen betalen,  zodat ze ook naar school kunnen.

De Stichting heeft de ANBI status van de Belastingdienst gekregen waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is 851137751.