Toezegging van Wereldwinkel Haastrecht

Tijdens de ledenvergadering van Levenskans voor Allen en Wereldwinkel Haastrecht mochten we een presentatie houden over de doelen en activiteiten van onze stichting. Zo’n 20 mensen luisterden naar het enthousiaste verhaal en zagen het filmpje waarin mister Kingston vertelt over zijn werk voor onze stichting.

Elk jaar steunt de Wereldwinkel Haastrecht een goed doel en in 2013 is dat onze stichting. Fantastisch !

Aanhet eind van de presentatie kregen we alvast een voorschot in de vorm van een cheque van 25 euro. Hartelijk dank hiervoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *