Wat is er veel werk verricht!

Het is alweer even geleden dat we nieuws konden melden uit Malawi. Dat lag aan de slechte verbinding en het trage internet. Lieke had voor ons al een nieuwsbrief klaarstaan, maar het verzenden mislukte steeds. En dat terwijl er zulk goed nieuws te melden was: alle tafels en bankjes zijn inmiddels klaar en in de klassen geplaatst. Wat een geweldige prestatie. Er zijnĀ heel veelĀ sets gemaakt, d.w.z. 82 tafels en 324 bankjes. Alle kinderen hebben nu een zitplaats, van klein tot groot.

De kinderen zitten aan de nieuwe tafels
Nadat de meubels in de lokalen waren geplaatst is er een controleronde gedaan door de timmermannen; want wat in het zand rechtstaat, staat op een betonnen vloer misschien te wiebelen. Er moest hier en daar nog wat worden geschaafd.

Toen dat was gedaan, was het toch wel tijd om deze mooie mijlpaal te vieren en namens onze stichting heeft Lieke de timmermannen meegenomen voor een lekkere maaltijd en een biertje. Welverdiend!


Het gebouwtje dat is gebruikt als timmerwerkplaats zal nu worden voorzien van een betonnen vloer zodat het later kan worden gebruikt als buitenlokaal.
Daarvoor moeten 20 zakken cement worden gekocht.

Nu de schoolmeubels klaar zijn gaan we verder met een volgende stap: kasten in de lokalen en goede deuren ervoor. We krijgen hiervoor de steun van Vincent uit Oudewater, die gedurende 14 dagen op bezoek is in het dorp.
Liekes eerste bezoeker uit Nederland!

Vincent is al met Mr. Kingston naar Monkey Bay geweest en materialen in te kopen. We hopen snel te horen of het allemaal gaat lukken!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *