Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en is voor de eerste maal benoemd bij het ondertekenen van de oprichtingsakte op 28 november 2011.

Per 1 april 2014 bestaat het bestuur uit

  • Simone Veersema – Voorzitter
  • Jos Wensing – Secretaris
  • Hetty Brunt – van den Heuvel – Penningmeester

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en is bereikbaar via e-mail bestuur@jufliekenaarmalawi.nl