Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en is voor de eerste maal benoemd bij het ondertekenen van de oprichtingsakte op 28 november 2011.

Het bestuur bestaat uit:

  • Lieke Triezenberg – Voorzitter
  • Jos Wensing – Secretaris
  • Hetty Brunt – van den Heuvel – Penningmeester

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en is bereikbaar via e-mail bestuur@jufliekenaarmalawi.nl