Stichting

De stichting Juf Lieke naar Malawi wil duurzame ondersteuning bieden aan een basisschool in het dorp Cape Maclear in Malawi. Dit dorp ligt aan de zuidkant van het Meer van Malawi en er wonen ongeveer 10.000 mensen, die hoofdzakelijk leven van de visvangst

In het dorp is één lagere school, waar zo’n meer dan 2000 kinderen onderwijs krijgen. Alleen díe kinderen die een uniform hebben kunnen naar school gaan. De acht lokalen met elk zo’n 160 kinderen zitten overvol. Niet elke klas beschikt over schoolbanken en dus zitten de meeste kinderen op de grond.

We willen dit verbeteren door het financieren van aanschaf van lesmaterialen, te beginnen met school-bankjes, zodat de leerlingen allemaal kunnen zitten. Ook streven we ernaar om voor een periode van 5 – 10 jaar schriften, potloden en schoolkrijt te kunnen aanschaffen en kinderen van uniformen te voorzien indien hun ouders dat niet zelf kunnen betalen zodat ze ook naar school kunnen.

Het is de bedoeling de schoolbankjes in het dorp te laten maken om zo ook de lokale economie te steunen. Andere materialen zullen ook zoveel mogelijk lokaal worden aangeschaft. Het geld dat hiervoor nodig is willen we graag de komende maanden zien te vinden bij u, die de stichting een goed hart toedraagt.

De Stichting heeft de ANBI status van de Belastingdienst gekregen waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is 851137751.